"ארץ היא כל דורותיה תרבות היא כל זמניה.
אנחנו בעלי חוב לאלו שקדמו לנו ומורישים לבאים אחרינו"חיים גורי

שימור מבנים ואתרים בעלי ערך תרבותי, היסטורי וארכיטקטוני, מעיד על יחסה של החברה לעברה ולערכיה המוצהרים ותואם את העקרונות של פיתוח בר קיימא, שמטרתו להבטיח שמירת משאבים חומריים ורוחניים גם לדורות הבאים. אבדן אתרים ומבנים היסטוריים מדלדל את מטען הזיכרון הקולקטיבי ולכן מן הראוי לעשות לשימורם. כחלק מתהליך הגיבוש התכנוני של פרויקט לשימור, נדרש מידע בדבר הרקע ההיסטורי-תרבותי של האתר, ההקשר האורבני, האיכות האדריכלית ומידת ייחודיותו בהקשרים אלה. לצורך איסוף המידע לשם קבלת ההחלטות בתכנון הפרויקט, יש צורך בכתיבת "תיק תיעוד" מפורט ובו המידע ההיסטורי - תרבותי והאדריכלי של האתר המיועד לשימור.

הכנת תיקי תיעוד

תיק התיעוד, שהוא השלב החשוב והמשמעותי בפרויקט לשימור, דורש עבודת מחקר יסודית על ידי איש מקצוע, חוקר היסטוריה ויועצים מקצועיים בתחומים נקודתיים רלוונטיים. כמי שעוסק במחקר היסטורי, ידיעת הארץ, תיעוד וחקר המורשת הבנויה, ברורה לי החשיבות של כתיבת תיקי התיעוד ומשום כך יש ברשותי כלים רבים לכתיבת תיקי תיעוד מקצועיים, מפורטים, מעוצבים ובעלי ערך היסטורי לתיעוד וחקר המורשת הבנויה. תיק תיעוד לדוגמא, נכתב למבנה בעל ערך היסטורי משמעותי בקרית אתא בשם "קפה מרגוע". תיק תיעוד זה לא נכתב במטרה לשמר את המבנה אלא במטרה לתעד את המבנה מההיבטים השונים שלו – היסטוריה, הווי מקומי, חשיבותו טרם הקמת המדינה ולאחריה ותולדות היישוב בו הוא נמצא.

תיק תיעוד של "קפה מרגוע"

לשם מה שימור?

מעשה שימור מבנים היסטוריים יוצר סביבה עשירה ואיכותית המשלבת בה שכבות מהעבר, ומאפשר חיבור של החברה העכשווית אל המורשת שקדמה לה. המבנים ההיסטוריים יוצרים תוכן ובכך יוצרים חוויה והוויה של מקום שנותן ביטוי פיסי לזהות ברמה המקומית וברמה הלאומית ומאפשר תחושה של שייכות וזהות. השימור עוזר לאנשים למצב את עצמם בסביבה ביחס למקום ולזמן. בני אדם מעריכים את השהות בקרבת או בתוך נכס היסטורי, כיוון שהוא נותן להם פרשנות ומהווה עדות מוחשית ומיידית ביחס לעבר ולזהות.

אתרים היכולים להיות בעלי ערך לשימור:

מבנים בעלי ערך היסטורי
  • אתר המהווה עדות לאירוע היסטורי.
  • מבנה אשר הושפע מפעילות של אישיות היסטורית, איש רוח וכו'.
  • מבנה המשוייך לקבוצת תרבות ייחודית.
  • מבנים המעידים על התפתחות תחבורה, דרכי מעבר.
  • מבני חינוך, דת וממשל.
מבנים בעלי ערך אדריכלי
  • מבנה המהווה דוגמה לסגנון בניה.
  • מבנה המהווה דוגמה אופיינית לטכנולוגיית בניה.
  • מבנה או מכלול מבנים המצטיינים ביופיים או בנדירות אדריכלית.
גן או אתר נוף
  • המונח גן או אתר נוף כולל את הגן, הפארק, הכיכר, השדרה ואתר הנוף.
  • ע"פ אמנת פירנצה (1981) : "גן היסטורי פירושו מכלול ארכיטקטוני בוטני, שיש בו עניין לציבור מבחינה היסטורית ואומנותית".
מתחם (מרקם)

מקבץ של אלמנטים בנויים, המאוחדים היסטורית או פיסית ויוצרים יחידה היסטורית, פיסית או אסתטית בעלת מאפיינים ברורים (שכונה, רחוב, אזור מסחרי, אזור תעשייה, יישובים כפריים או קהילתיים).

קריטריונים נוספים כערך לשימור יכולים להיות מבנה היסטורי או אתר הנושאים ערכים של אידיאולוגיה, מסר, מיתוס, ערך מקומי – גאווה מקומית.
הבטחת המשך קיום תקין ושלם של מבנים ואתרים משנת 1700 ואילך (ולכן אינם מטופלים במסגרת "חוק העתיקות"), הנושאים ערכים תרבותיים, היסטוריים ואדריכליים בתוך מעשי התרבות בהווה. מורשת תרבותית, כמשאב פיזי, היא בעלת ערך ואינה ניתנת להחלפה או להעתקה. המושג "מורשת" מכיל בתוכו ערכים וזכויות – ירושה שקיבלנו ומחויבות להוריש לדורות הבאים.

קפה מרגוע" - תיאור של חללי המבנה ותוכנם. רישום של דב פלג על גבי שרטוט של המבנה.
"קפה מרגוע" - שרטוט של חזיתות המבנה.
"קפה מרגוע" - מכתב בקשה לרשיונות כניסה לארץ. חקר היסטורי של המשפחה שהקימה את בית הקפה.
לקוח מתוך אוסף המסמכים של יחיאל זיימן.

תיק תיעוד

מהווה את הבסיס לכל החלטת שימור של מבנה. התיעוד הינו תהליך מתמשך של איסוף מידע הנדרש בתהליך השימור. התיעוד משמש כבסיס הידע לשימור, ובמיוחד ביצירת ההבנה והמשמעות התרבותית של האתר, ההיסטוריה, הטכנולוגיה, האדריכלות ומיקומו בסביבה. רכישת המידע מהאתר וממקורות אחרים, מוחשיים ולא מוחשיים, נעשית באמצעות מגוון שיטות לרבות מדידה ומחקר של טקסטים, תמונות ורשומות של המורשת התרבותית. תיעוד מתייחס למצב האתר לפני הטיפול ותיעוד מפורט של כל התערבות שנעשתה בו במהלך השנים.
חלק מתהליך התיעוד כולל סקר פיזי המאפשר רכישת מידע אודות המאפיינים הפיזיים והמבניים של האתר ואבחון גורמי בלייה והרס כבסיס להערכת מצבו הפיזי של האתר ובחירת הטיפול השימורי המתאים. המידע נרכש מסקירה באתר של בליית החומר והרס מבני, מחקר היסטורי על מצב המבנה והתערבויות קודמות, בדיקות מעבדה ושימוש במודלים הנדסיים לחישוב יציבות וכו'.
חלק חשוב נוסף בתהליך התיעוד הוא ניתוח ובחינה של המשמעות התרבותית של המבנה במטרה לאמוד את ערכיו ועל ידי כך לקבל החלטות בנוגע לאופי השימור.

המידע לקוח מתוך מסמך הנחיית מנהל מינהל התכנון – תיעוד מקדים ותיק תיעוד משרד הפנים מתאריך 4.3.2008, שימור מבנים ואתרים היסטוריים בהוצאת המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ומתוך דו"ח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2005.

קישורים רלוונטיים

מנהל התכנון של מדינת ישראל, שימור מבנים ואתרים.

הנחיית מינהל התכנון בנושא תיעוד אתרים לשימור.

"קפה מרגוע" - שילוב תמונות, ישן וחדש. (שנות ה-70 ושנות ה-90).